Place magazynowe

We współpracy z naszymi partnerami regionalnymi jesteśmy w stanie zaoferować składowanie pojazdów na terenie Polski i krajów bałtyckich. Wraz z magazynowaniem samochodów możemy zaoferować standardowe usługi PDI: montaż dodatkowego wyposażenia, mycie pojazdów, podstawowe przeglądy techniczne oraz czynności obłsugi pojazdu podczas składowania długoterminowego.

Łącząc usługi transportowe i magazynowe, Grupa Voitura może zaoferować pełny łańcuch dostaw, aby dostarczyć samochód z zakładu produkcyjnego do klienta na lokalnym rynku.

Wróć do usług