Procesy jakościowe

Jakość ma centralną rolę w organizacji Voitura Group i wymaga aktywności wszystkich pracowników. Nasze zaangażowanie i zorientowanie na klienta daje efekt w postaci wysokiej jakości usług. Wyznaczamy wysokie standardy również dla naszych dostawców, jako, że są oni ważną częścią łańcucha dostaw.

Wraz z naszymi partnerami oferujemy Państwu nowoczesną flotę oraz większość modeli naczep. W transporcie wykorzystujemy w ogromnej większości modele z silnikami klasy Euro 6, do pracy dysponujemy dobrze wyszkolonych kierowców stosujących eco-driving. Oferujemy również opcję transportu towarów niebezpiecznych oraz odpowiednie ich zabezpieczenie.

Wysoka jakość oraz bezpieczeństwo są dla nas priorytetem co znajduje potwierdzenie w certyfikatach jakościowych ISO 9001 oraz ISO 14001

Jakość transportu wynika z precyzji procesu oraz regularnych szkoleń. W Voitura Group mamy pewność, że wymagania klienta są dobrze zrozumiane przez naszych pracowników. Na bazie wymagań klientów pracujemy wewnętrznie w celu stworzenia materiałów i procedur szkoleniowych. Dotyczy to wszystkich obszarów współpracy z klientem: od szczegółów technicznych dotyczących ciężarówki oraz procesu załadunku, po wymianę komunikatów IT, komunikację z miejscem załadunku, aż po obszar rozliczeń i faktur.

Aby upewnić się, że szkolenia jakościowe przekładają się na regularną jakość usług, Voitura przeprowadza okresowe audyty. Mają one na celu potwierdzenie jakości, ale także wskazanie obszarów do poprawy. O ile zachodzi taka potrzeba, odpowiedzialne zespoły opracowują działania naprawcze w celu wsparcia tych części procesu, które zostały zidentyfikowane jako wymagające poprawy. Kierowcy są wspierani przez mobilnych instruktorów, których zadaniem jest instruowanie kierowców, zawłaszcza w procesie załadunku. Instruktorzy przeprowadzają również audyty i oceniają zarówno pracę kierowców, jak i stan techniczny ciężarówek.

Voitura Group posiada oraz spełnia wszystkie wymagania w ramach certyfikatów ISO 9001: 2015 oraz ISO 14001: 2015.

VOITURA Group chroni Twoją prywatność. Dlatego przetwarzamy Twoje dane osobowe w ściśle określony prawem sposób. Dane osobowe, z których korzystamy, są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem lub innymi ustawami. 25 maja 2018 r. W UE weszła w życie ustawa o ochronie danych osobowych, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO). Ma ona na celu wzmocnienie prawa osoby fizycznej do własnych danych osobowych.

Niniejszy dokument określa politykę dotyczącą gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych w ramach naszej działalności, na bazie której możemy udostępniać dane osobowe oraz, jak i również określa Twoje prawa w odniesieniu do własnych danych osobowych.

Przez „dane osobowe” rozumiemy informacje, które są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z osobą fizyczną, obecnie żyjącą, ale także ewentualnie informacje o lokalizacji lub adresy IP, które opisano poniżej. Korzystając z naszych usług, będziemy przetwarzać dane osobowe w większości celów. Aby korzystać z naszych usług, musisz przeczytać i zaakceptować niniejszą politykę prywatności.

Zbieranie danych

Twoje dane osobowe są zwykle gromadzone przez VOITURA Group w związku z ubieganiem się o zatrudnienie u nas lub byciem naszym klientem. Podczas korzystania z naszych usług pewne informacje będą zbierane automatycznie, w tym informacje o korzystaniu z naszych usług, a także historia transakcji oraz dane techniczne, które mogą obejmować adres URL umożliwiający dostęp do strony internetowej (unikalny identyfikator urządzenia, informacje o wydajności sieci i urządzenia, typ przeglądarki, język oraz informacje o systemie operacyjnym).

Cel

VOITURA Group gromadzi dane osobowe, aby móc obsługiwać relacje z klientami i zabezpieczyć Twoje dane podczas dostaw lub zatrudnienia.

Podstawa prawna

Dane osobowe są wykorzystywane w celu wypełnienia zobowiązań prawnych oraz realizacji umów, o które wystąpiono przed lub po zawarciu umowy. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych jest realizacja umów w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do dostarczenia nam danych zgodnie z regulaminem. W przypadku każdego innego przetwarzania danych niezbędna jest Twoja zgoda.

Przechowywanie danych

Twoje dane osobowe są bezpiecznie przechowywane do powyższych celów i nie dłużej niż jest to konieczne do spełnienia wymagań biznesowych.

Zmiana właściciela

Jeśli zmieni się właściciel naszej firmy, możemy przekazać Twoje dane nowym właścicielom, aby mogli nadal świadczyć usługi. Nowi właściciele muszą nadal przestrzegać zobowiązań, które podjęliśmy w niniejszej polityce prywatności.

Twoje prawa

Raz w roku masz prawo zażądać pisemnego dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz skorzystać z prawa do przenoszenia danych. W każdej chwili możesz również zażądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, zaprzestania przetwarzania i usunięcia Twoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest VOITURA Group, z którą zawarłeś umowę lub w inny sposób przekazałeś dane osobowe lub która otrzymała Twoje dane osobowe od osób trzecich. W ramach Grupy VOITURA utworzyła wspólne rejestry klientów, które zawierają ogólne informacje o klientach, takie jak imiona i nazwiska, dane kontaktowe oraz informacje o relacji biznesowej. Oddziały Grupy VOITURA odpowiedzialne są za przetwarzanie danych osobowych we wspólnych rejestrach klientów oraz zbieranie danych osobowych z rejestrów zewnętrznych.

W roku 2020 Voitura Group dołączyła do ECG, Stowarzyszenia Europejskiej Logistyki Pojazdów. Szansa współpracy z liderami w branży, daje naszemu przedsiębiorstwu możliwość przyjęcia najlepszych praktyk oraz dostarczania usług wysokiej jakości. Członkostwo w ECG, które to stowarzyszenie skupia w sobie najlepszych ekspertów w dziedzinie wiedzy i praktyk logistyki automotive, jest dla nas zaszczytem. W Voitura Group jesteśmy podekscytowani możliwością rozszerzenia naszej wiedzy w ramach grupy, jak i również perspektywą aktywnej współpracy w ramach grup roboczych ECG.