Voitura Group

Voitura Group jest międzynarodową grupą przedsiębiorstw, które specjalizują się w logistyce pojazdów oraz przewozach cargo.

Przedsiębiorstwo powstało w Kownie w roku 2016, równolegle prowadzi działalność także w Wilnie. Voitura Group jest firmą posiadaną i zarządzaną rodzinnie. Organizacja stale rośnie i pod koniec roku 2020 w działach handlowym, zakupowym i administracyjnym pracuje 35 osób włączając nowo otwarty oddział w Polsce, w Kaliszu.

Zespół Voitura Group posiada bogate doświadczenie w logistyce automotive, jak również w obszarze cargo. Wielu naszych pracowników wzmocniło zespół przychodząc do nas z projektów o uznanych markach i historii. W roku 2020 Voitura Group otworzyła dwa nowe oddziały w Polsce i w Niemczech. W 2021 roku planujemy otwieranie kolejnych oddziałów.

Misja

Voitura Group jest prywatną niezależną firmą logistyczną. Nasi klienci i wiarygodne usługi są naszym priorytetem. Jesteśmy naturalnym partnerem dla firm dużego, średniego i małego rozmiaru. Osobiste zaangażowanie pracowników, wiedza oraz elastyczność są naszymi narzędziami, którymi budujemy poczucie komfortu i zaufanie naszych klientów. Jesteśmy świadomi, że osobisty kontakt z klientem czyni różnicę.

Wizja

Rozwijać przewagę konkurencyjną naszych klientów poprzez oferowanie efektywnych usług logistycznych zorientowanych na rozwiązanie. Nieustannie rozwijać naszą wiedzę, zakres usług oraz jakość. Budować trwałe relacje z klientem na bazie szacunku, zaangażowania i zaufania. Stać się partnerem z wyboru.

Wartości

Jesteśmy operatorem, który oferując elastyczne rozwiązania spełnia oczekiwania klienta. Pracujemy proaktywnie i zawsze informujemy klienta o aktualnym statusie zadań. Budujemy pozytywną atmosferę współpracy okazując szacunek współpracownikom, klientom i partnerom. Jesteśmy otwarci, wiarygodni i dostępni.

Jakość. 

Naszym nadrzędnym celem jest dostarczać jakość zgodnie z wymaganiami łańcucha dostaw naszych klientów. Odnosi się to zarówno do jakości usług logistycznych, jak i standardów komunikacji, administracji, jak i również bezpieczeństwa.

Partnerstwo.

Naszym celem jest budować partnerstwo z naszymi klientami oraz współpracownikami na każdym obszarze. Jedynie budując długoterminowe relacje oparte na zaufaniu i wiarygodności, będziemy rozpoznani jako partner nie tylko na dziś, ale również na jutro.

Zrównoważony rozwój.

Jesteśmy zdeterminowani prowadzić działalność w taki sposób aby do czynników środowiskowych, społecznych i ludzkich przykładać równą wagę co do wyników ekonomicznych.