Kokybės procesas

Kokybiškas darbas mūsų įmonės standartas, reikalaujantis kasdieninės kiekvieno darbuotojo motyvacijos. Mūsų įsipareigojimai ir dėmesys klientui yra svarbi įmonės politikos dalis. Savo tiekėjams taikome aukštus standartus, nes jie yra svarbi logistikos grandinės dalis.

Kartu su savo partneriais siūlome jums modernų įvairių rūšių priekabų parką. Dauguma sunkvežimių turi Euro 6 variklius, Mūsų vairuotojai yra aukštos kvalifikacijos. Taip pat siūlome pavojingų krovinių gabenimo paslaugą ir tinkamą krovinių pritvirtinimo metodą. Įmonė turi aplinkosaugos ir kokybės sertifikatus.

Voitura įmonėje atsižvelgiama į klientų reikalavimus, siekiama, kad jie būtų suprantami ir aiškūs. Todėl atsakingai dirbame komandoje, kurdami mokymo medžiagą ir procedūras. Tai apima visas bendradarbiavimo su klientais sritis, pradedant technine sunkvežimio ir pakrovimo proceso informacija, IT nuorodomis, sekimo ryšį su (ne) pakrovimo punktais, iki apmokestinimo ir sąskaitų faktūrų išrašymo srities.

Siekdama, kad kokybiškas mokymas reguliariai atsispindėtų veikloje, Voitura sistemingai vykdo auditą, kuris sąlygoja darbo kokybę ir išryškina klaidas.
Pagalbą vairuotojams teikia mobilūs pakrovimo instruktoriai, kurie instruktuoja vairuotojus, kaip teisingai pakrauti krovinį. Jie taip pat tikrina ir vertina vairuotojus ir sunkvežimius.
KPI duomenys renkami iš kiekvieno kliento ir (arba) gamyklos, bet taip pat ir iš vairuotojų, kad būtų kontroliuojama individualaus darbo kokybė.

Esame sertifikuoti pagal naujausius ISO standartus 9001: 2015 ISO 14001: 2015.

VOITURA Group labai dėmesingai ir pagal galiojančius įstatymus – 2018 m. gegužės 25 d. ES priimtą  Asmens duomenų apsaugos įstatymo Bendrąjį  duomenų apsaugos reglamentą (GDPR). tvarko asmens duomenis. 

Šis dokumentas apibrėžia mūsų asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir tvarkymo mūsų verslo srityje politiką. 

Sakydami „Asmeninė informacija“, mes turime omenyje informaciją, tiesiogiai ar netiesiogiai susietą su fiziniu asmeniu.  Taip pat tai gali būti informacija apie buvimo vietą ar IP adresus, kurie aprašyti toliau. Norėdami naudotis mūsų paslaugomis, turite perskaityti ir sutikti su šia privatumo politika. 

Rinkimas 

Jūsų asmeninę informaciją paprastai renka VOITURA Group, kai jūs kreipiatės dėl darbo pas mus arba esate vieno iš mūsų klientų klientas. Kai naudojatės mūsų paslaugomis, tam tikra informacija bus renkama automatiškai, įskaitant informaciją apie jūsų naudojimąsi mūsų paslaugomis, taip pat šių operacijų istoriją ir techninius duomenis, kurie gali apimti URL, suteikiantį jums prieigą prie svetainės (unikalus įrenginio ID numeris, informacija apie tinklo ir įrenginio veikimą, naršyklės tipą, kalbą ir identifikavimą bei informaciją apie operacinę sistemą).

Tikslas 

VOITURA Group renka asmens duomenis, kad galėtų palaikyti atitinkamus santykius su klientais ir apsaugoti jūsų duomenis pervežimo ar įdarbinimo metu.

Teisinis pagrindas 

Asmens duomenys naudojami tam, kad galėtume vykdyti teisinius įsipareigojimus ir susitarimus. Mūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutarčių vykdymas tiek, kiek jų tvarkymas yra būtinas mūsų pristatymui pagal naudojimo sąlygas. Bet kokio kitos veiklos atveju teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas. 

Duomenų saugojimas

Jūsų asmeninė informacija yra saugoma aukščiau išvardytais tikslais, bet ne ilgiau, nei tai būtina verslo reikalavimams patenkinti. 

Nuosavybės pasikeitimas 

Jei pasikeis mūsų verslo nuosavybės teisė, galime perduoti jūsų informaciją naujiems savininkams, kad jie galėtų toliau teikti paslaugą. Naujieji savininkai turi ir toliau laikytis įsipareigojimų, kuriuos priėmėme šioje privatumo politikoje. 

Jūsų teisė

Kartą per metus turite teisę raštu prašyti prieigos prie tvarkomų asmens duomenų ir pasinaudoti savo teise į duomenų perkeliamumą. Bet kuriuo metu taip pat galite paprašyti ištaisyti neteisingus asmens duomenis, sustabdyti jūsų asmens duomenų tvarkymą ir panaikinimą, apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą ir prieštarauti asmens duomenų tvarkymui. 

Asmuo, atsakingas už jūsų asmeninių duomenų tvarkymą, yra VOITURA Group, su kuria esate sudarę sutartį ar kitaip pateikę asmens duomenis arba įmonė yra gavusi jūsų asmens duomenis iš trečiųjų šalių. VOITURA Group sudarė bendrus klientų registrus, kuriuose pateikiama bendra informacija apie klientus, pvz., vardai, kontaktinė informacija ir informacija apie įsipareigojimus. Už asmens duomenų tvarkymą bendruose klientų registruose VOITURA Group  padaliniai ir, kiek tai susiję su asmens duomenų rinkimu iš išorinių registrų, yra atsakingi už asmens duomenis.

2020 m. įmonė prisijungė prie ECG, Europos transporto priemonių logistikos asociacijos. Siejama su pramonės lyderiais, Voitura Group remdamasi geriausia patirtimi teikia aukštos kokybės paslaugas. Mums malonu, kad galime prisijungti prie grupės, kuri yra absoliuti automobilių logistikos žinių ir geriausios praktikos lyderė. Voitura Group džiaugiasi galėdama ne tik toliau plėsti savo žinias, bet ir aktyviai dalyvauti ECG veikloje.