• +370 699 21445

 • logistics@voitura.eu

Menu Close

Projekt zrównoważonego rozwoju

W dzisiejszym świecie zarówno prywatne, jak i państwowe firmy kierują się w stronę modeli biznesowych opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju. Wówczas decyzje handlowe oparte są zarówno na wskaźnikach finansowych, jak i pozafinansowych, co pomaga zarządzać długoterminowo ryzykiem. Wskaźniki pozafinansowe są zwykle podzielone na środowiskowe, społeczne i gospodarcze. Ich integracja do modelu zarządzania biznesem jest wspierana przez regulacje Unii Europejskiej, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz międzynarodowe stowarzyszenia biznesowe. Wymienione organizacje wspierają kulturę zrównoważonego rozwoju, jak i również partnerskie audyty zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw. Istnieje wiele rekomendowanych modeli wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju oraz promujących je platform.

Voitura Group obecnie wdraża projekt zarządzania w celu zdefiniowania i rozwinięcia strategicznych kierunków zrównoważonego rozwoju. To oznacza identyfikację istotnych dla działalności firmy czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych. Celem projektu jest stworzenie zrównoważonego systemu zarządzania biznesem, który spełnia standardy Unii Europejskiej, jak i również standardy i wymagania, które określone są przez klientów. Planujemy, że projekt będzie gotowy w drugim kwartale 2021.

Wstępnie projekt obejmować będzie następujące kroki:

 1. Wzmocnienie wizji firmy oraz strategii biznesowej. Zrównoważony rozwój łączy odrębne obszary biznesowe w jeden system, pozwala widzieć synergię wskaźników finansowych i pozafinansowych, zarządzać ryzykiem prawnym, środowiskowym, społecznym i reputacyjnym oraz uzyskać przewagę konkurencyjną na rynkach operacyjnych.
 1. Zmniejszenie ryzyka regulacyjnego. Proaktywna polityka zrównoważonego rozwoju przygotowuje firmę na bardziej wymagające regulacje Unii Europejskiej dot. zrównoważonego rozwoju (nowe Standardy UE zrównoważonego zarządzania).
 1. Ograniczenie ryzyka środowiskowego i społecznego: proaktywna polityka firmy oraz stała kontrola zmniejszają ryzyko biznesowe w obszarach środowiska, pracowników i relacji ze społecznością lokalną. Eliminuje bądź ogranicza konflikty z organami regulacyjnymi, pracownikami oraz lokalną społecznością biznesową.
 1. Zwiększenie lojalności i efektywności pracowników: firma oferuje poziom wartości oczekiwanych przez pracowników. Następuje efekt wewnętrznej wartości motywacyjnej.
 1. Poprawa reputacji marki: firma zyskuje lepszą reputację dzięki przejrzystości działań i zaufaniu.
 1. Zwiększenie dostępności zielonego kapitału: kadra kierownicza zarządzająca zrównoważonymi inwestycjami coraz częściej domaga się transparentności i ujawniania informacji pozafinansowych, a Dokument Ramowy Zrównoważonego Rozwoju (Europejski Zielony Ład) został już przyjęty i jest wdrażany.
 1. Poprawa warunków ubezpieczenia przedsiębiorstwa. Transparentność i zaufanie prowadzą do lepszych warunków ubezpieczania biznesu, a firmy ubezpieczeniowe będą podlegać bardziej rygorystycznym wymogom w zakresie zrównoważonego rozwoju, a w szczególności w o obszarze wdrożenia obowiązku powierniczego.
 1. Zwiększenie efektywności operacyjnej: przedsiębiorstwo w sposób profesjonalny koordynuje finansowe i pozafinansowe wskaźniki wyników, dostrzega ryzyko finansowe w odpowiednim czasie i właściwie nim zarządza, unika konfliktów z organami regulacyjnymi, pracownikami, lokalną społecznością biznesową, oszczędza czas i koszty.
 1. Zwiększenie wydajności procesów: świadome wykorzystywanie zasobów, stopniowa redukcja fizycznych odpadów oraz emisji C02, wdrażanie procesów obiegowych z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu oraz optymalizacja nieuniknionych kosztów środowiskowych.
 1. Wzmocnienie relacji z interesariuszami biznesowymi. Profesjonalny dialog z interesariuszami zapewnia długoterminową platformę dla zaufania i pojednania.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy